Privacy Statement

Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw privacy omgaan.

Henk Deckers Interieurbedrijf VOF neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met deckers.interieurbouw@planet.nl

Wie is Henk Deckers Interieurbedrijf vof
Henk Deckers Interieurbedrijf VOF  Hoverveld 15  6039 SE  Stramproy, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64150143
Henk Deckers Interieurbedrijf VOF is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Henk Deckers Interieurbedrijf vof uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Henk Deckers Interieurbedrijf VOF voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Henk Deckers Interieurbedrijf VOF worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW- nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW- nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E- mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW- nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Henk Deckers Interieurbedrijf VOF heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Henk Deckers Interieurbedrijf VOF over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen via deckers.interieurbouw@planet.nl

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Henk Deckers Interieurbedrijf VOF. U kunt verzoeken dat Henk Deckers Interieurbedrijf VOF uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Henk Deckers Interieurbedrijf VOF te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Henk Deckers Interieurbedrijf VOF of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Henk Deckers Interieurbedrijf VOF te verkrijgen. Henk Deckers Interieurbedrijf VOF zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen is. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Henk Deckers Interieurbedrijf VOF u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Henk Deckers Interieurbedrijf VOF
Een verzoek kan verstuurd worden deckers.interieurbouw@planet.nl. Henk Deckers Interieurbedrijf VOF zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Henk Deckers Interieurbedrijf VOF een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Henk Deckers Interieurbedrijf VOF uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Henk Deckers Interieurbedrijf VOF verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Henk Deckers Interieurbedrijf VOF uw gegevens gebruikt , dan kunt u een mail sturen naar deckers.interieurbouw@planet.nl , ook als u een klacht heeft waarop Henk Deckers Interieurbedrijf VOF uw gegevens verwerkt , kunt u een mail sturen naar deckers.interieurbouw@planet.nl . Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens .

Dit statement werd opgemaakt op 07-01-2018 in opdracht van Deckersinterieurbouw door @network-company.nl